Zadzwoń do nas

(+48) 74 831 26 34

Dla Kandydata

Jeśli kończysz niedługo szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem dalszego kierunku kształcenia i zdobycia zawodu, trafiłeś we właściwe miejsce!

Przy obecnej sytuacji na rynku pracy, posiadanie tzw. fachu w ręku, potwierdzonego kwalifikacjami zawodowymi – tytułem czeladnika, jest bardzo cenione przez potencjalnych pracodawców zarówno w Polsce, jak i UE.

Nauka zawodu rzemieślniczego odbywa się w dwóch równolegle realizowanych formach (w tzw. systemie dualnym):

 • praktycznej, prowadzonej bezpośrednio w zakładzie rzemieślniczym oraz
 • dokształcania teoretycznego.

Czyli w uproszczeniu wygląda to tak, że 2-3 dni tygodnia jesteś w szkole, a w pozostałe dni – na praktyce w firmie rzemieślniczej.

Naukę zawodu w rzemiośle może podjąć młodociany (uczeń), który:

 • ukończył 15 rok życia,
 • ukończył szkołę podstawową,
 • posiada stan zdrowia pozwalający mu na podjęcie nauki danego zawodu, a następnie pracy w tym zawodzie (potrzebne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża Twojemu zdrowiu),
 • jeśli w momencie podpisywania umowy o pracę nie ukończyłeś 15 lat niezbędna będzie pozytywna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nie chcesz chodzić do szkoły branżowej? Możesz wybrać kursy dokształcające, jednakże wówczas nie uzyskasz wykształcenia branżowego.

Po ukończeniu nauki możesz dalej się kształcić w szkole branżowej II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Etapy zawodowej ścieżki w nauce zawodu rzemieślniczego

 1. wybierz zawód, który Cię interesuje,
 2. wybierz szkołę, która uczy Twojego zawodu. Nasz Cech współpracuje z Zespołem Szkół nr 2 im. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie,
 3. poszukaj pracodawcy, który uczy Twojego wybranego zawodu. Szukaj go w pobliżu miejsca zamieszkania. Pomoże Ci w tym nasz Cech,
 4. podpisz z pracodawcą umowę w celu przygotowania zawodowego i zarabiaj swoje pierwsze pieniądze,
 5. ucz się pilnie i za 3 lata zdaj egzamin czeladniczy. Otrzymasz świadectwo czeladnicze w zawodzie, którego się uczyłeś.