Zadzwoń do nas

(+48) 74 831 26 34

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie

Reprezentujemy i obsługujemy firmy rzemieślnicze. Koordynujemy naukę zawodu w branży rzemieślniczej.


Nauka zawodu


Egzaminy

Nauka zawodu

Chcesz zdobyć wykształcenie branżowe oraz zawód i mieć dobry fach w ręku?
Zapraszamy do nas!

 

Poszerzaj swoje doświadczenie

Ucz się i pracuj w firmach rzemieślniczych. Zdobywaj i poszerzaj doświadczenie, zarabiaj swoje pierwsze pieniądze!

Zdobywaj praktyczną wiedze

Twoja aktywność zawodowa będzie trwać wiele lat, dlatego też zdobywaj wiedzę praktyczną i ciągle nowe umiejętności!

O nas

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą – na zasadach dobrowolności – osoby będące rzemieślnikami w rozumieniu Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle oraz Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Główne cele i zadania Cechu to:


Więcej o nas


0
+

Rzemieślników

Dostępne zawody:

mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektryk, monter sieci i instalacji sanitarnych, ślusarz, murarz – tynkarz, stolarz, piekarz, kucharz, fryzjer.

Nauka zawodu

Jeśli kończysz niedługo szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem dalszego kierunku kształcenia i zdobycia zawodu, trafiłeś we właściwe miejsce! Przy obecnej sytuacji na rynku pracy, posiadanie tzw. fachu w ręku, potwierdzonego kwalifikacjami zawodowymi – tytułem czeladnika, jest bardzo cenione przez potencjalnych pracodawców zarówno w Polsce, jak i UE.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników trwa 36 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach może zostać przedłużona lub skrócona, zawsze na wniosek ucznia i za zgodą pracodawcy.


Szczegóły

Aktualności


edit post


Aktualności 

Wszystkiego Najlepszego w roku 2022

 

Czytaj więcej


edit post


Aktualności 

Nauka zdalna a praktyki

Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne nadal pomimo nauki teoretycznej w systemie zdalnym. Od 20 grudnia 2021 r. do 9…

Czytaj więcej

How much CBD salve should you use?

The amount of CBD salve you should use depends on the severity of your symptoms. For example, if you are using how much cbd salve do i use for mild pain relief, you may only need to use a small amount. However, if you are using it for more severe pain relief, you may need to use a larger amount. Talk to your doctor or healthcare provider to determine the best dosage for you.

How can you most effectively make use of CBD oil?

CBD oil can be very effective in many different ways. For one, it can help to significantly reduce pain and inflammation. This is great for those suffering from conditions like arthritis or fibromyalgia. Additionally, CBD oil can also help to improve your mood and ease anxiety. This is perfect for those who suffer from conditions like depression or anxiety disorders. Finally, CBD oil can also help to improve your sleep quality. This is ideal for those who have difficulty falling asleep or staying asleep throughout the night. If you are looking for a natural way to improve your health in a variety of ways, then cbd oil distributors may be just what you need! Just make sure to buy from a reputable distributor so that you know you are getting a high-quality product.

Who in Arkansas may I ask for a marijuana recommendation from?

CBD oil can be very effective in many different ways. For one, it can help to significantly reduce pain and inflammation. This is great for those suffering from conditions like arthritis or fibromyalgia. Additionally, CBD oil can also help to improve your mood and ease anxiety. This is perfect for those who suffer from conditions like depression or anxiety disorders. Finally, CBD oil can also help to improve your sleep quality. This is ideal for those who have difficulty falling asleep or staying asleep throughout the night. If you are looking for a natural way to improve your health in a variety of ways, then medical marijuana card arkansas for a variety of conditions, so it’s worth asking if yours is one of them. You can also look into getting a medical marijuana card from the state. This will allow you to purchase and use marijuana from dispensaries in Arkansas.